Inici

Exemple projecte enginyeria Micromedia Comunicación, S.L.

 
Traballs que es realizen:
  1. Inspecció de les factures i la instal·lació.
  2. Simulació de factures per detereminar la potència òptima.
  3. Projecte d'enginyeria per a ampliació de potència.
  4. Supervisió dels treballs de l'instal·lador per adequar la instal·lació al el nou projecte.
  5. Legalització de la instal·lació amb el projecte ampliat.
  6. Tràmits amb la companyia per l'augment de potència i legalitzar la instal·lació.
 
Conclusions:
  1. El client te la instal·lació adequada i legalitzada per al seu consum.
  2. El client s'estalvia els excessos de potència en la factura.
 
Resultat: INSTAL·LACIÓ LEGALITZADA AMB LA POTÈNCIA ÒPTIMA.