Inici

Exemple monitorització (en execució): BARNICES VALENTINE

 

Treballs a realitzar:

1.   Revisió  de la instal·lació per determinar els elements a monitoritzar.

2.   Instal·lació dels equips de mesura per cada subsecció a monitoritzar.

3.   Parametrizació del programari de monitorització i establiment dels usuaris de la empresa amb accés a les dades en temps real.

4.   Formació en l’ús del programari.

5.   Establiment d’alertes específiques.

Conclusions esperades:

1.   L’empresa coneix el seu consum en temps real.

2.   L’empresa pot determinar els costos en temps real de cada secció monitoritzada.

3.   Establiment i avaluació de mesures d’estalvi.

Resultat: Control de costos i consums.