Inici

Exemple mesures elèctriques reglamentaries: CROMATS OXIDOR

 

Treballs realitzats:

1.   Revisió de l'estat de la instal·lació.

2.   Revisió documentació de la instal·lació.

3.   Presa de mesures reglamentaries per determinar la seguretat de la instal·lació i el compliment de la normativa.

4.   Elaboració de l'informe i les recomanacions.

Conclusions:

1.   L’empresa coneix les fortaleses i debilitats de la instal·lació.

2.   Correcció dels elements de seguretat.

3.   Adaptació de la instal·lació a la normativa.

Resultat: ADEQUACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ