Inici

Exemple legalitzacions: PARKING RIERA ALTA

Treballs realitzats:
  1. Revisió de les instal·lacions.
  2. Servei acompanyament per passar la inspecció de la ECA.
  3. Realitzar les millores i adaptacions necessàries per tenir  la instal·lació al dia.
  4. Aprofitar el canvis per optimitzar la instal·lació.

Conclusions:

  1. Es va poder aprofitar al màxim una instal·lació del l’any 1972.
  2. Els canvis van ser mínims però tots necessaris per garantir la seguretat.
  3. El propietaris estan segurs que totes les assegurances cobririen en cas de sinistre.
  4. Es va aprofitar per optimitzar la instal·lació.
Resultat: INSTAL·LACIÓ AL DIA I ESTALVI EN LA FACTURA