Inici

Exemple assessoria energètica : QGAT restaurant, events & hotel

 

Treballs en execució:

1. Revisió de la Instal·lació per determinar les causes de l'energia consumida i la potència contractada.

2. Mesura de la potència elèctrica consumida dels elements més rellevants per avaluar mesures d’eficiència i/o millora.

3. Lectura de les dades de consum quart horari emmagatzemades en el comptador digital.

4. Revisió de l'estat documental de la instal·lació (alta i inspeccions).

5. Formulació de  onsells d'optimització.

Conclusions esperades:

1. L’empresa coneix els elements més significatius del seu consum.

2. Establiment dels punts òptims on focalitzar els esforços per aconseguir la millor relació inversió/estalvi.

Resultat esperat: Planificació de les inversions de millora.